Styret

Her kommer det mer om hvem som sitter i styret.