Om Flux Dialog


 

Den ideelle foreningen Flux Dialog ble etablert i 2017 og har som formål å styrke samhold og forståelse gjennom dialogisk arbeid.

Organisasjonen ble etablert separat fra Stiftelsen Flux og Flux Forlag.

Når det gjelder navnet vårt kommer Flux fra det latinske ordet fluxus som betyr “strømmende bevegelse”, mens dialog kommer fra det greske ordet dialogos. Dia betyr “gjennom” og logos betyr “ordet” eller “mening”.

Ved hjelp av støtte fra Stiftelsen Scheibler og Stiftelsen Flux fortsetter Flux Dialog med å videreutvikle og utvide dialogarbeid med mål om positiv sosial utvikling og økt inkludering.

Flux Dialog sine prosjekter kan du lese om her. Organisasjonen jobber også med å utvikle andre dialogbaserte prosjekter i Norge.

Les rapporten om vårt arbeid med fengselsdialog i Norge presentert høsten 2018 i anledning konferansen til Academy of Professional Dialogue

Formål

Formålet med Flux Dialog er å bidra til å fremme dialog som kommunikasjonsform og gjennom det bidra til en harmonisk og meningsfylt verden. Flux Dialog har ikke erverv eller økonomisk vinning som formål.

Flux Dialog vil arbeide for å:

  • Utvikle og videreføre dialogiske metoder og dele denne kompetansen med andre,

  • Inspirere til nye tenkemåter og gode handlinger,

  • Bidra til å frigjøre det enkelte menneskets ressurser, og

  • Fremme verdier som likeverd, inkludering og respekt.