SKIFT kurs for unge – Pilot

IMG_4816.JPG
 

I kjølvannet av den brennhete klimadebatten har vi sett et samlet, engasjert og reflektert lag av ungdom som streiker for klimaet. Vi har hørt modige, unge stemmer som på diplomatisk vis argumenterer mot «satte» voksne politikere i debatt. 

Kan dette være tegn på et begynnende skifte av holdninger og verdier, skapt av dagens ungdomsgenerasjon?

For å gjøre en varig og bærekraftig endring må vi jobbe med holdninger. Vi må bli bevisst våre verdier og deres påvirkning på hvordan vi møter verden og hvordan verden møter oss. 

Til høsten gjennomfører Flux Dialog en pilot på et SKIFT-kurs, i sentrale lokaler på Grünerløkka. Navnet SKIFT kommer fra betydningen av å kunne skifte fra et perspektiv til et annet. Et skift fra å tro at du vet, til å vite at du tror. Et skift fra meg til vi. Et skift fra konkurranse til samspill.

I SKIFT-programmet vil du oppleve stor variasjon av øvelser og dialog i praksis. Innholdet vil basere seg på hva den enkelte og gruppen er opptatt av. 

Dialog er h a r d c o r e. Det handler om å tørre å være i det usikre og i ganske tøffe situasjoner. Uten å fikse. Uten å flykte. Men å bli. Bli i det som er. Nå. Å la det usynlige få komme til syne.

Innhold

Kurset vil gå over 3 helger (fredag ettermiddag 17.00 -20.00, lørdag og søndag kl. 09.00-17.00), og vil inkludere teknikker fra blant annet kommunikasjon, teater, og ledelse. 

Det er et variert program og det vil også være gjestelærere. Oppgaver vil også bli gitt mellom kurshelgene.

Vi vil holde fokus på:

  • Felleskap i sentrum 

  • Ledertrening

  • Teambuilding

  • Paradokser 

  • Selvledelse

  • Hvordan å gjennomføre et dialogprosjekt 

  • Refleksjon og antakelser

  • Å fremme verdier som likeverd, inkludering og respekt


Datoer: 

11., 12. og 13. oktober (første helg). 

25., 26. og 27. oktober (andre helg). 

08., 09. og 10. november (tredje helg).

Tid: Fredag kl. 17.00-20.00, lørdag og søndag kl. 09.00-17.00

Sted: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen
Fossveien 24, 0551 OSLO
Inngang vis-a-vis Steenstrups gate 17

 
 
 
 
 

Pris: 500 kr, inkludert enkel lunsj alle dager

Alder: 15-25 år

Antall deltakere: 14 

OBS! Dette er et pilotprosjekt, og vil ha stor betydning for videre utvikling og arbeid så vi forventer at du har 100% oppmøte. Vi har et begrenset antall plasser. Påmelding sendes til dialog@fluxdialog.no med påmeldingsfrist 13. september.

Fasilitatorer

Sara Maria Helstad er kommunikolog med en bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon fra Oslo MET, med videreutdanning i Pedagogikk. Hun har drevet sin egen musikkteaterskole, vært freelance regissør på flere store teaterproduksjoner, og jobbet som lærer på alle nivåer i skolesystemet.

Trine-Line Biong jobber til daglig i Flux Forlag og som fasilitator for Flux Dialog. Hun er nå prosjektleder på to samfunnsprosjekter, det ene på Bredtveit fengsel og det andre på Sollia kollektivet.