Bli fasilitator i Flux Dialog


Vi leter alltid etter gode fasilitatorer for Flux Dialog. Å fasilitere går ut på å skape og opprettholde et samhandlings- og dialogrom over en viss tid. Arbeidsoppgavene til en fasilitator er blant annet å fremme kreativitet, eierskap og deltakelse i dialogen og å forholde seg nøytral. Det handler også om å legge til rette for deltakerne av dialogen slik at de får tid og rom til å snakke om det de er opptatt av og frigjøre sine ressurser. Du kan lese mer om oss her, og vår forståelse av dialog her.

Om oss

Dialogbegrepet blir brukt av mange og har mange definisjoner. Flux Dialog kobler det vitenskapelige med det emosjonelle og intuitive, og blir et verktøy for nytenkning på tvers av faggrenser. Vi arbeider for å fremme verdiene likeverd, inkludering og respekt. Enighet er ikke et mål for dialogen, men dialogen kan brukes som en fase på veien til å ta viktige beslutninger.

Arbeidet for Flux Dialog er oppdragsbasert til fastsatte tider. Det kan være både på dagtid og ettermiddager. Målgruppen for dialogen per dags dato er Bredtveit fengsel og Solliakollektivet på Gjøvik.

Dersom du ønsker å jobbe med dialog er det viktig å ha forståelsen for at dette er prosessarbeid og at dialog tar tid til hjelp for å nå dypere. Du vil lære mye om deg selv og andre, likevel uten at det er egenterapi. Fokuset er på gruppen og å skape et rom for det som vil og må frem for økt forståelse.

Om deg

Flux Dialog stiller ingen spesifikke krav til utdannelse eller bakgrunn. Det vi er opptatt av er hvem du er og om du har et engasjement for holdningsarbeid på tvers av ideologier, religioner og teorier.

Vi ser etter deg som:

  • Har en naturlig autoritet

  • Er lite dømmende

  • Er selvstendig

  • Er lyttende

  • Er god til å utsette egne reaksjoner og responser

  • Har lite eksponeringsbehov

  • Trives med å jobbe i team og spille andre gode

  • Vet hvor mye plass du skal ta og stimulerer til å få frem det usagte

  • Er uredd og god til å skape rom for vanskelige følelser

Om du er interessert i å fasilitere for Flux Dialog, fyll ut skjemaet under med hvem du er så tar vi videre kontakt om et møte er aktuelt.