Bøker

DIALOG stor Dummy.jpg

Ledelse og samspill med dialog av ellinor & Gerard

Vi har lært å måle suksess ut fra resultater, produktivitet, profitt og materielt velvære. Disse målene er en snever definisjon av hva som i første rekke fører til et tilfredsstillende arbeidsliv, mener Ellinor og Gerard, og hevder at dialog er svaret på hvordan vi skal skape god samarbeidskultur og vellykkede strategier for å lykkes i dagens og fremtidens komplekse og krevende arbeidsliv.

 
image.png

Om dialog av David Bohm

David Bohms bok Om dialog er et av de grunnleggende verkene for moderne dialog og er viktig for en videre spredning av dialog i vårt samfunn. Boken er lettlest, inspirerende og pragmatisk i sine innsikter om hvordan verden kan forbedres ved dialogiske holdninger.

 
På tvers dialog 2.jpg

Dialog av Biong & Bu (red.)

Denne lille boken inneholder fire tekster om dialog – i og utenfor fengsel. Peter Garrett startet prosjektet Prison Dialogue i 1993. Dialoggrupper med innsatte og ansatte i fengsel kan gi grobunn for en ny oppførsel og fengselskultur. Garrett skriver her om sin erfaring fra flere britiske fengsler. 

 
 
image.png

Dialog – en praktisk veileder av hannevig & parker

Målrettet handling krever en plattform av felles forståelse. Boken presenterer en aktuell møteform som inviterer til å tenke nytt om spørsmål som er avgjørende for virksomhetens fremtid. Dialog er et konkret redskap til å utfordre gamle tankemønstre, belyse ulike perspektiver og stimulere til genuin nyskaping. Forfatterne gir begrepet dialog et friskt og praktisk innhold i organisasjonsmessig sammenheng.

 
 
Krishnamurti 3d stor.png

Frihet fra det kjente av j. krishnamurti

Frihet fra det kjente er en evig aktuell klassiker fra Krishnamurti.

En viktig bok for alle som er opptatt av mindfulness eller de store spørsmålene i livet. En dirrende, levende og tydelig stemme som fremdeles kan støtte oss i utforskingen av de store spørsmålene.

 
 
image.png

Livsviktig av Arne Næss

Denne boken er en hyllest til Arne Næss på hans 95-årsdag. Boken er basert på en rekke dialoger mellom Flux og Arne Næss. 

Samtaler med Arne Næss fortoner seg uanstrengte. Livsfilosofiske. Livsviktige. Prinsipielt kan vi ta for oss hvilket som helst tema. Men underliggende handler det også om selve samtalen. Hvordan kommuniserer vi egentlig? Samtaler med Arne er dialogiske. De er også direkte. Og de foregår i vennlighetens tegn, uten anstrengelse, tydelig – ut fra en slags indre ro.